Instagram
kepce kulak estetigi 1

Genel Bilgiler

Kulak kepçesinden estetik olarak genel beklenti, kafanın her iki yanında dikkat çekmeden durmasıdır. Yani kepçe kulak cerrahisi sonrasında ortaya çıkacak sonuç kişiden kişiye ve doktordan doktora değişmemelidir. Cerrahi sonrasında varılması gereken nihai hedef, “dikkat çekmeyen ve anormal görünmeyen” kulaklara ulaşmaktır.

Kepçe kulak en sık görülen doğumsal kulak anomalisidir ve beyaz ırkta yaklaşık %5 oranında gözlenmektedir. Her ne kadar fizyolojik sonuçları önemsiz olarak kabul edilse de, psikolojik ve hasta üzerindeki estetik sonuçları önemli olabilir.

Cerrahiyi gerektiren en yaygın kusurlar az gelişmiş veya mevcut olmayan bir antihelikal katlantı, kulak kepçesinin kafa derisinden ayrık olması, anormal derecede büyük bir konka (kulak çukuru kıkırdağı) ve belirgin bir kulak memesidir.

Kepçe kulak cerrahisinin geçmişi bir asır öncesine dayanmaktadır ve bu süre içerisinde 200’den fazla sayıda cerrahi teknik literatürde kendine yer bulmuştur. 100 yıllık bir süre içerisinde bu kadar çok sayıda cerrahi tekniğin yayınlanmış olmasının en önemli nedeni, henüz tüm kepçe kulaklara uygulanabilen mükemmel bir tekniğin tanımlanmamış olmasındandır.

İçeriği Paylaş:

Ameliyat Yaşı

Çocuklarda otoplasti cerrahisinin okula başlamadan önce yapılması önerilir. Burada amaç akranlar tarafından gerçekleştirilmesi muhtemel alay ve dışlanmanın en aza indirilmesidir. Ancak okul öncesi dönem ve anaokulunda çocukların maruz kaldığı psikolojik şiddet genellikle hafife alınmaktadır. Değişen sosyoekonomik koşullar, anne ve babanın her ikisinin de çalışıyor olması gibi nedenlerle günümüzde çocuklar giderek daha erken yaşlarda anaokuluna başlamaktadır.

Küçük yaşta yapılan kepçe kulak cerrahisinin kulağın büyümesi üzerine bir etkisi olmadığı gösterilmiştir. Literatür taraması yapıldığında, Adamson ve arkadaşları, kulağın 3 yaşına kadar yetişkin boyutunun %85’ine ulaştığını göstermişlerdir. Balogh ve Millesi, otoplasti sonrası kulak büyümesinin durmadığı sonucuna varmışlardır. Gosain ve arkadaşları, kulak büyümesi üzerinde önemli bir etkisi olmaksızın otoplastinin 4 yaş altında güvenle yapılabileceğini bildirmişlerdir.

Beş yaşından önce gerçekleştirilen ameliyatın en büyük dezavantajı, pansumanla ilgili zorluklardır ve en doğrusu, çocuk ameliyat sonrası bakımla işbirliği yapacak kadar büyüdüğünde gerçekleştirilmesidir. Beş yaşından önce yapılan düzeltmenin, ameliyat sonrası süreci zorlaştırabileceği ve potansiyel olarak onarımı bozabileceği akılda tutulmalıdır.

Yaşam Kalitesine Etkisi

2014 yılında 67 kepçe kulak cerrahisi uyguladığımız hasta ile yaptığımız çalışma, uluslararası “European Archives Otorhinolaryngology” dergisinde yayınlanmıştır. Bu çalışmada, kepçe kulak cerrahisinin yaşam kalitesi üzerindeki etkileri ameliyattan iki yıl sonra değerlendirilmiş, değerlendirme ölçeklerine göre hastaların yaşam kalitesi ölçeği alt gruplarının tümünde (duygu, fiziksel sağlık, öğrenme ve canlılık) düzelme gözlenmiştir. Sonuç olarak hastaların yaşam kalitesinin kepçe kulak cerrahisi ile arttığı sonucuna varılmıştır.

Psikososyal Etkiler

2014 yılında 107 kepçe kulak cerrahisi uyguladığımız hasta ile yaptığımız çalışma, uluslararası “The Journal of Laryngology & Otology” dergisinde yayınlanmıştır. Bu çalışmada, kepçe kulak cerrahisinin psikososyal etkileri ameliyattan iki yıl sonra değerlendirilmiş, değerlendirme ölçeklerine göre hastaların kaygı ve depresyon, sosyal sorunlar, düşünme güçlükleri, dikkat sorunları, saldırgan davranışlar, içselleştirme ve dışa yönelim sorunları puanlarında düşüşler olduğu gözlenmiştir. Sonuç olarak kepçe kulaklara bağlı psikolojik sorunların uygun düzeltici cerrahi ile azaltılabildiği sonucuna varılmıştır.

Ameliyat Sonrası Pansuman

Kulak pansumanı ameliyatın kritik bir aşamasıdır. Yağlı gazlı bez, kulağın yeni oluşturulan kıvrımlarını destekleyecek ve hatlarına belirginleştirecek şekilde dikkatli bir şekilde yerleştirilir, kulak orta sıkılıkta sarılır.

Ameliyatın ertesi sabahı kulak kontrolü için sargılar açılır. Ameliyatın birinci günü kulaklar şiş, ödemli ve mora çalan bir renktedir. Takip eden ilk hafta boyunca günaşırı pansuman yenilenir. Yedinci gün tüm pansuman açılır, hasta banyo yapabilir hale gelir.

Pansumanların çıkarılmasından sonra, gece yanlışlıkla oluşabilecek bir travmayı önlemek amacıyla hastalara bir ay boyunca her gece cırt cırtlı kafa bandı takmaları önerilir. Hastalar ameliyat sonrası 1. ay, 3. ay, 6. Ay ve 1. yılda görülür.

Büyük Kulak (Makrotia) Cerrahisi

Makrotia, kulakların normalden büyük olmasıdır. Kepçe kulak deformitesine eşlik edebileceği gibi tek başına da gözlenebilmektedir. Makrotia cerrahisi sonrasında kulak normal boyutlara getirilmekte ve dikkat çekmeyecek bir görünüm kazanabilmektedir.

burun estetigi 01
burun estetigi 02

Sıkça Sorulan Sorular

Kepçe kulak ameliyatı sonrasında ciltte iz kalabilir. Ancak bu izler genellikle kulak arkasında ve kıvrımlarında gizlenir. Bu sebeple dışarıdan bakıldığında izler hemen hemen görünmez. Ameliyat sonrası izler, zamanla daha da azalır ve ten rengiyle uyum sağlar. İzlerin azalması, kişinin cilt tipine ve iyileşme sürecine göre değişkenlik gösterir. Doğru bakım ve cerrahi tekniklerle izlerin görünürlüğü minimuma indirilebilir. Deneyimli bir cerrahın yönergelerine uyulduğunda, izlerin belirginliği azalacaktır. Sonuç olarak, kepçe kulak ameliyatından sonra kalan izler göz ardı edilebilir düzeydedir ve zamanla iyileşir.

Kepçe kulak ameliyatı sonrasında, kulaklar asla tamamen eski haline dönmez. Ameliyattan sonraki ilk birkaç ayda kulaklar normalden daha yapışık durumda olur. Bu süre zarfında, kulakların yapısı yeniden şekillenmekte ve iyileşmektedir. Bir ayın sonunda, kulaklarda belirgin bir açılma gözlemlenir. Bu açılma sayesinde kulaklar daha doğal bir görünüme kavuşur. Ancak, bu doğal görünüm ilk baştaki durum ile tamamen aynı olmaz. Sonuç olarak, ameliyat sonrası kulaklar eski haline dönmese de, estetik bir iyileşme sağlanır. Bu durum, ameliyatın başarısının bir göstergesi olarak kabul edilir.

Kepçe kulak ameliyatı, her cerrahi müdahalede olduğu gibi, bazı riskler içerir. Enfeksiyon ve kanama, bu operasyonun potansiyel riskleri arasındadır. Deneyimli bir doktor seçimi, bu tür komplikasyonların azaltılmasında önemli bir rol oynar. Anesteziye bağlı riskler de göz önünde bulundurulmalıdır. Ameliyat sonrası dönemde doktorun önerilerine uyulması, iyileşme sürecini kolaylaştırır. Genel olarak bu operasyon, düşük riskli kabul edilir ve çoğu durumda başarılı sonuçlar verir.