Instagram
muirat songu hakkinda 02

Prof. Dr. Murat Songu Hakkında

1976 yılında İzmir’de doğan Prof. Dr. Murat Songu, İzmir Atatürk Lisesi sonrası 1994 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne girdi. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanlık eğitimini Celal Bayar Üniversitesi’nde tamamladı.

2005 yılında Fransa’nın Bordeaux şehrinde, Dr. Guy Lacher ile St. Augustin Kliniği’nde ve Prof. Vincent Darrouzet ile Bordeaux Üniversitesi’nde rinoloji ve otolojik cerrahi üzerine çalıştı.

2006 yılında yine Fransa’nın Bordeaux şehrinde, Dr. Didier Portmann ile Institut Georges Portmann Kliniği’nde ve Prof. Vincent Darrouzet ile Bordeaux Üniversitesi Pellegrin Hastanesi’nde kafa tabanı cerrahisi, koklear implantasyon (biyonik kulak) ve beyincik köşe tümörü cerrahisi üzerine çalıştı.

2008 yılında İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapmaya başladı. Aynı yıl İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği’nde görevlendirildi.

İçeriği Paylaş:

Toplantı Katılımları

 1. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği, 28. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Eylül 2002, İzmir. 
 2. TKBBV 3. Akademi Toplantısı, Nisan 2005, İzmir.
 3. 2. Masterclass Sempozyumu, Nisan 2005, İstanbul.
 4. 28. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Mayıs 2005, Antalya.
 5. Rinoplasti ve Fasiyal Plastik Cerrahide Son Gelişmeler, Kasım 2005, İzmir.
 6. 2. Ulusal Rinoloji Kongresi, Şubat 2006, İstanbul.
 7. KBB ve BBC Derneği 7. Uluslararası Toplantısı, Mart 2006, Ankara.
 8. 1. Bodrum Rhinocamp, Mayıs 2006, Bodrum-Muğla.
 9. 3. Ulusal Rinoloji Kongresi & CITRAS, Nisan 2007, Bodrum-Muğla.
 10. 29. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Mayıs 2007, Antalya.
 11. 8. Ulusal Uyku ve Bozuklukları Kongresi, Kasım 2007, Bodrum-Muğla.
 12. Rinoplasti ve Fasiyal Plastik Cerrahide Son Gelişmeler-II, Mayıs 2008, İzmir.
 13. 4. Ulusal Rinoloji Kongresi, Mayıs 2008, Antalya.
 14. 8. Uluslararası Kolesteatom ve Kulak Cerrahisi Kongresi, Haziran 2008, Antalya.
 15. 30. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Ekim 2008, Antalya.
 16. Burnun Yeniden Doğuşu, Kasım 2008, Eskişehir.
 17. 7. Akademi Toplantısı, Nisan 2009, Antalya.
 18. 4. Bodrum Rhino Camp Toplantısı, Mayıs 2009, Bodrum, Muğla.
 19. 1. KKTC Ulusal KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Eylül 2009, Girne, KKTC.
 20. 3. Aile Hekimliği Güz Okulu, Eylül 2009, Antalya.
 21. Tıp Hukukunun Güncel Sorunları Sempozyumu, Mart 2010, İzmir.
 22. 5. Bodrum Rhino Camp Toplantısı, Mayıs 2010, Bodrum-Muğla.
 23. 33. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Ekim 2011, Antalya.
 24. 8. Bodrum Rhino Camp Toplantısı, Mayıs 2012, Fethiye-Muğla.
 25. 34. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Ekim 2012, Antalya.
 26. 9. Türk Rinoloji Kongresi, Mayıs, 2013, Antalya.
 27. 35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Kasım 2013, Antalya.
 28. 10. Türk Rinoloji Kongresi, Mayıs, 2014, Antalya.
 29. 36. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Kasım 2014, Antalya.
 30. 11. Türk Rinoloji Kongresi, Nisan, 2015, Antalya.
 31. 14. Bodrum Rhino Camp Toplantısı, Mayıs 2015, Bodrum-Muğla.
 32. AAO-HNSF 2015 Annual Metting & OTO Expo, September 2015, Dallas, Texas, USA.
 33. 37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Ekim 2015, Antalya.
 34. 1. Ulusal Rinoplasti Derneği Kongresi ve 1. Ulusal Uyku Cerrahları Kongresi, Kasım 2015, Çanakkale.
 35. 16. International Rhino Camp Meeting, May 2016, Muğla, Turkey.
 36. İstanbul KBB-BBC Uzmanları Derneği 8. Kongresi, Eylül 2016, Sakarya.
 37. 38. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Ekim 2016, Antalya.
 38. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı 2. İlkbahar Toplantısı, Nisan 2017, Antalya.
 39. 13. Türk Rinoloji Kongresi, Mayıs 2017, Antalya.
 40. 18. Rhinocamp Meeting, 17-21 May, 2017 Marmaris, Turkey.
 41. İstanbul KBB-BBC Uzmanları Derneği 9. Kongresi, 28 Eylül – 1 Ekim 2017, Sakarya.
 42. 39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Kasım 2017, Antalya.
 43. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı 3. İlkbahar Toplantısı, Nisan 2018, Antalya.
 44. 14. Türk Rinoloji Kongresi, Nisan 2018, Antalya.
 45. 20. Rhinocamp Meeting, May, 2018 Marmaris, Turkey.
 46. Innovations in Rhinoplasty II, June 1-3 2018, Istanbul.
 47. 40. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Kasım 2018, Antalya.
 48. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı 4. İlkbahar Toplantısı, Nisan 2019, Antalya.
 49. The Rhinoplasty Istanbul Workshop, June 2019, Istanbul, Turkey. 
 50. 6th International Health Related Quality of Life Meeting, Izmir, Turkey.

Kurs Katılımları

 1. Deneysel Araştırma Kursu, Nisan 2002, İzmir. 
 2. Otoplasti Teknikleri, TKBBV 3. Akademi Toplantısı, Nisan 2005, İzmir.
 3. Timpanoplastide Greftler ve Greft Uygulama Teknikleri ile Ossikuloplasti, TKBBV 3. Akademi Toplantısı, Nisan 2005, İzmir.
 4. Meniere Hastalığında İntratimpanik İlaç Uygulamaları ve Tedavi Yaklaşımları, TKBBV 3. Akademi Toplantısı, Nisan 2005, İzmir.
 5. Frontal Sinüse Endoskopik Yaklaşım, TKBBV 3. Akademi Toplantısı, Nisan 2005, İzmir.
 6. Septorinoplasti, TKBBV 3. Akademi Toplantısı, Nisan 2005, İzmir.
 7. 22. Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi Uygulamali Diseksiyon Kursu, 2. Masterclass Sempozyumu, Nisan 2005, İstanbul.
 8. Ses Terapisi- Workshop, 28. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Mayıs 2005, Antalya.
 9. Bedside examination and treatment of the dizzy patient, 28. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Mayıs 2005, Antalya.
 10. Rinomanometri, 28. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Mayıs 2005, Antalya.
 11. Kadavra Uygulamalı Endoskopik Sinüs Cerrahisi, Nisan 2006, İzmir.
 12. Uykuda Solunum Bozuklukları: Teşhisten Tedaviye, 8. Ulusal Uyku ve Bozuklukları Kongresi, Kasım 2007, Bodrum.
 13. Polisomnografi Kursu, 8. Ulusal Uyku ve Bozuklukları Kongresi, Kasım 2007, Bodrum.
 14. Kadavra Uygulamalı Endoskopik Sinüs Cerrahisi-2, Mart 2007, İzmir.
 15. Türk Uyku Tıbbı Derneği Temel Uyku Tıbbı Kursu Sertifikası, Ocak 2008, Ankara.
 16. 3. Kadavra Uygulamalı Endoskopik Sinüs Cerrahisi, Nisan 2008, İzmir.
 17. Parotis cerrahisi, 30. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Ekim 2008, Antalya.
 18. Kepçe Kulak Deformitesi Otoplasti, 30. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Ekim 2008, Antalya.
 19. 9. Kadavra Uygulamalı Endoskopik Sinüs Cerrahisi Kursu, Kasım 2008, İzmir.
 20. T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü, Klinik Araştırmalarda Etik Yaklaşım Kursu, 20-21 Nisan 2009, İzmir.
 21. EAACI Allergic Rhinitis Course, 4. Bodrum Rhino Camp Toplantısı, Mayıs 2009, Bodrum, Muğla.
 22. EAFPS Facial Plastic Surgery Course, 4. Bodrum Rhino Camp Toplantısı, Mayıs 2009, Bodrum, Muğla.
 23. GATA Temel Otolojik Cerrahi Kursu, 2011, Ankara.
 24. Avrupa Alerji Derneği (EAACI) ENT Section Allergic Rhinitis Course, 5. Bodrum Rhino Camp Toplantısı, Mayıs 2010, Bodrum, Muğla.
 25. Avrupa Fasiyal Plastik Derneği (EAFPS) Bodrum Facial Plastic Surgery Course, 5. Bodrum Rhino Camp Toplantısı, Mayıs 2010, Bodrum, Muğla.
 26. 10. Adriatic Club of Clinical Nutrition (ACCN) Kursu, 28-29 Mart 2014, Kuşadası, İzmir.
 27. Kardio Pulmoner Resüsitasyon Eğitimi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 19 Mart 2014, İzmir.
 28. M. Songu. Endoskopik Sinüs Cerrahisi Kursu (Kurs). Postoperatif bakım. 11. Türk Rinoloji Kongresi, Nisan 2015, Antalya.
 29. M. Songu. Makale yazmaya nasıl başlamalıyız? (Workshop). 14. Bodrum Rhino Camp Toplantısı, Mayıs 2015, Bodrum-Muğla.
 30. M. Songu. Otoplasti (Kurs). 37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Ekim 2015, Antalya.
 31. M. Songu. Etkili makale hazırlama teknikleri eğitimi (Workshop). 16. International Rhino Camp Meeting, May 2016, Muğla, Turkey.
 32. M. Songu. Otoplasti (Kurs). 38. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Ekim 2016, Antalya.
 33. M. Songu. Rinoplasti kursu (Kurs). 13. Türk Rinoloji Kongresi, Mayıs 2017, Antalya.
 34. M. Songu. Otoplasti: Nasıl yapıyorum? 18. Rhinocamp Meeting, 17-21 May, 2017 Marmaris, Turkey.
 35. M. Songu. Otoplasti (Panel). İstanbul KBB-BBC Uzmanları Derneği 9. Kongresi, 28 Eylül – 1 Ekim 2017, Sakarya.
 36. M. Songu. Sağlık Bilimlerinde Nitelikli Makale Yazımı Eğitimi, 28 Ekim 2017, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 37. Karma Rinoplasti kursu, 24-25 Kasım 2017, İstanbul.
 38. 23rd Rhinoplasty Course, Rhinoplasty School, Istanbul, Turkey.

Toplantı ve Kurs Katılımları