Instagram

Septum cerrahisi, burun yapısını düzelten yaygın bir işlemdir. Ancak her cerrahi prosedürde olduğu gibi, bazı riskler taşır. Nadiren septumda delinme, yani septal perforasyon meydana gelebilir. Bu komplikasyon genellikle küçük bir delikle sınırlıdır ve etkili bir şekilde tedavi edilebilir. Büyük deliklerin oluşması daha az yaygındır ve onarımı daha zordur. Eğer büyük bir delik gelişirse, bu durum burun fizyolojisini bozabilir. Sonuç olarak hastalar burunda kanama, akıntı ve kabuklanma gibi kronik sorunlar yaşayabilir. Cerrahi müdahale her zaman bir çözüm olmayabilir ve bu durumlarda alternatif tedaviler gerekebilir.

Septum Perforasyonunun Nedenleri ve Sonuçları

Burun septumu, burun boşluğunu ikiye ayıran önemli bir yapıdır. Septum perforasyonu, bu bölgede oluşan deliklere verilen isimdir. Bu durum genellikle burun ameliyatlarından sonra meydana gelen iyileşme sürecindeki komplikasyonlar sonucu ortaya çıkar. Septum perforasyonu, hasta ve hekim için hayal kırıklığı yaratan bir durumdur. Burun ameliyatları, septum perforasyonunun başlıca nedenidir. Bunun yanı sıra, bazı diğer faktörler de septum perforasyonuna yol açabilir:

 • Burun travmaları
 • Çeşitli enfeksiyonlar
 • Nadiren onkolojik hastalıklar
 • Kokain ve uyuşturucu madde kullanımı

Bu durum burun fizyolojisinin bozulmasına ve çeşitli semptomlara neden olur. Tedavi seçenekleri, perforasyonun büyüklüğüne ve hastanın genel sağlık durumuna göre değişiklik gösterir. Küçük delikler genellikle daha başarılı bir şekilde tedavi edilebilir. Büyük delikler ise daha karmaşık tedavi yöntemleri gerektirebilir ve bazen kalıcı sorunlara yol açabilir. Septum perforasyonu, dikkatli bir değerlendirme ve özelleştirilmiş tedavi planı gerektiren bir durumdur.

Septum Perforasyonunun Boyutları ve Etkileri

Septum perforasyonu, cerrahi müdahaleler sonrasında septumda oluşabilen bir sorundur. Bu durum, boyutuna göre farklılık gösterir ve üç ana kategoriye ayrılır:

 • Küçük Perforasyon: 0.5 cm’den küçük olanlar, genellikle semptom göstermez ve tedavi gerektirmez.
 • Orta Büyüklükte Perforasyon: 0.5 ile 2 cm arasındakiler, bazı semptomlara neden olabilir.
 • Büyük Perforasyon: 2 cm’den büyük olanlar, ciddi semptomlara yol açabilir.

Küçük ve arkada yer alan perforasyonlar genelde semptom göstermezken, önde yer alan perforasyonlar ciddi rahatsızlıklara sebep olabilir. Hastalar sıklıkla burun tıkanıklığı, burun kanaması ve nefes alırken rüzgar sesi, ıslık sesi  gibi problemlerle karşılaşır. Büyük perforasyonlar ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir ve etkili bir tedavi gerektirir. Bu durumda, cerrahi müdahale veya alternatif tedavi yöntemleri devreye girebilir. Her durumda, hastanın durumuna özgü bir yaklaşım gereklidir. Perforasyonların etkileri, yerleşim yerine ve büyüklüğüne bağlı olarak değişir. Bu nedenle, doğru teşhis ve tedavi planı için bir uzmanın görüşü önemlidir.

Septum Delinmesi Sonrası Tedavi Seçenekleri ve Başarı Oranları

Septum perforasyonlarının tedavisinde çeşitli cerrahi yöntemler bulunmaktadır. Bu yöntemler, perforasyonun büyüklüğüne ve hastanın genel sağlık durumuna göre belirlenir. Küçük septum delikleri için genellikle daha basit ve başarılı operasyonlar uygulanır. Ancak deliğin büyüklüğü arttıkça, onarımın zorluğu da artar.

 • Küçük deliklerin tedavisinde başarı oranı yüksektir.
 • Orta büyüklükteki delikler, daha karmaşık teknikler gerektirebilir.
 • Büyük deliklerin tedavisi daha zor ve zaman alıcı olabilir.

Bazı durumlarda, cerrahi müdahale yerine alternatif tedavi yöntemleri önerilebilir. Bu yöntemler arasında silikon materyallerden yapılan septal butonlar bulunur. Bu butonlar, semptomların hafifletilmesine yardımcı olur. Genel kanının aksine, septum perforasyonlarının tedavisinde cerrahi yöntemlerin başarı oranı çok düşük değildir. Ancak bu başarı, perforasyonun büyüklüğüne ve hastanın durumuna göre değişiklik gösterebilir. Her hastanın durumu farklı olduğu için, tedavi seçenekleri kişiselleştirilmelidir.

Septum Perforasyonu ve Ameliyat Sonrası İyileşme Süreci

Septum perforasyonu, burun ameliyatlarından sonra meydana gelebilecek bir durumdur. Genellikle, bu tür bir komplikasyon, cerrahi müdahale ile düzeltilir. Ameliyat sırasında, burun içindeki sağlıklı dokular kullanılarak septumda oluşan delik kapatılmaya çalışılır. Başarılı operasyonlar göz önüne alındığında, septum perforasyonu büyük boyutlara ulaşsa bile, tedavi edilebilir bir durum olduğu akılda tutulmalıdır.  Ameliyatın başarısında, burun içini örten ve mukoza adı verilen örtünün sağlıklı olması büyük önem taşır. Bu örtü, ameliyatın başarısında kritik bir role sahiptir. Aşağıdaki faktörler, septum perforasyonunun başarılı bir şekilde tedavi edilmesinde önemlidir:

 • Mukoza tabakasının sağlıklı olması.
 • Cerrahi tekniklerin doğru uygulanması.
 • Hasta takibinin düzenli yapılması ve hastanın uyumu

Bu faktörler göz önünde bulundurulduğunda, septum perforasyonunun etkili bir şekilde tedavi edilebileceği anlaşılmaktadır. Bu durum, burun ameliyatları sonrasında ortaya çıkan komplikasyonların başarıyla yönetilebileceğinin bir göstergesidir.