Instagram

Burun estetiği diğer adıyla rinoplasti, estetik cerrahinin en popüler uygulamalarından biridir. İnsanlar estetik bir kaygıdan ziyade bazen fonksiyonel sebeplerle de bu işlemi tercih eder. Bu konuda merak edilen sorular arasında kimlerin bu operasyonu yaptırabileceği öne çıkar. Kimi insanlar estetik endişeleri nedeniyle rinoplastiye yönelirken, kimi insanlar nefes alma sorunları gibi fonksiyonel sorunları çözmek amacıyla bu yolu seçer. Ancak burun estetiğinin kime uygun olduğunu belirlemek için bazı kriterler vardır. Bu yazımızda, bu kriterler üzerinden kimlerin burun estetiği yaptırabileceğine dair bilgilere yer verilecektir.

Burun Estetiği Yaptırmanın Nedenleri

Burun estetiği ya da bilinen diğer adıyla rinoplasti, bireylerin çeşitli sebeplerle başvurduğu bir cerrahi operasyondur. Başlıca sebepler arasında estetik kaygıların yanı sıra fonksiyonel gereksinimler de yer almaktadır. Özellikle bazı insanlar burnundaki fiziksel görünümü beğenmedikleri için bu operasyonu tercih ederler. Ayrıca Amerikan Plastik Cerrahi Derneği‘nin yaptığı bir araştırmaya göre yılda 220 bin kişi bu ameliyatı yaptırmaktadır. Bunun yanında doğuştan gelen bazı kusurlar veya yaşanılan bir yaralanma sonucu oluşan deformasyonlar da rinoplastiye yönlendirebilmektedir.

Operasyonun yapılma nedenlerini detaylandırmak gerekirse:

 • Burnun boyutunda değişiklik yapılması
 • Burun eğriliğinin düzeltilmesi
 • Burun köprüsünün düzeltilmesi
 • Burun ucu şeklinin değiştirilmesi
 • Burun deliklerinin daraltılması

Bunlar sadece estetik endişelerle ilgili olarak gerçekleştirilen değişikliklerden bazılarıdır. Ancak insanlar burun estetiğini sadece estetik amaçlarla değil aynı zamanda sağlıkla ilgili nedenlerle de yapar. Özellikle solunum güçlükleri yaşayan bireyler, bu sorunlarını çözmek için rinoplastiye başvurabilirler. Yani rinoplasti, sadece fiziksel bir güzellik için değil aynı zamanda sağlıklı bir yaşam için de önemlidir.

Bir diğer önemli konu ise rinoplasti operasyonunun yaş sınırıdır. Eğer birey sadece estetik nedenlerle bu operasyonu yaptırmayı planlıyorsa, burun kemiklerinin tam olarak gelişmesini beklemelidir. Genellikle kızlarda bu yaş 17dir. Erkeklerde bu süreç biraz daha uzun olabilir. Fakat solunum zorluğu gibi sağlık sorunları için rinoplasti daha genç yaşlarda da gerçekleştirilebilir.

Burun Estetiği Operasyonu Yaptırabilecek Kişiler

Burun estetiği, günümüzde birçok insanın yüzündeki dengeyi sağlamak ve estetik beklentilerini karşılamak amacıyla tercih ettiği bir operasyondur. Ancak bu operasyonu yaptırmayı düşünen her birey için uygun olmayabilir.

Operasyonun başarılı sonuçlarla tamamlanması ve hastanın memnun kalabilmesi için belli başlı kriterler bulunmaktadır:

 • Burnun fonksiyonel bir rahatsızlık verdiği durumlarda,
 • Şekil kaygısı duyanlarda,
 • Kemik yapısı oturmuş 18 yaşını doldurmuş bireylerde,
 • Kemerli, geniş delikli ya da yamuk buruna sahip olanlarda,
 • Ebeveyn izniyle 18 yaş altı burun kemik yapısı oturmuş bireylerde,
 • Nefes alma problemi yaşayanlarda,
 • Burun ucu geniş veya düşük olanlarda,
 • Burnu yüzüne göre orantısız olanlarda,
 • Sadece estetik kaygılarla operasyon düşünenlerde uygun görür.

Bunun yanı sıra, kişilerin fiziksel sağlık durumunun iyi olması ve ameliyatın risklerini azaltmak adına sigara kullanmıyor olması tercih edilir. Ayrıca bireyin rinoplasti ameliyatının sınırlamalarını anlaması ve operasyon için gerçekçi beklentilere sahip olması gerekir. Son olarak, bireyin bu ameliyatı tamamen kendi isteğiyle, başkalarının düşünceleri nedeniyle değil, yaptırmak istemesi esastır.

Yüz Hatlarına Uygun Burun Estetiği

Burun estetiği, yüzün genel estetiğini doğrudan etkileyen bir operasyondur. Ancak rinoplasti sırasında asıl amaç, sadece estetik bir burun elde etmek değil, aynı zamanda yüzle uyumlu bir burun yaratmaktır. Yüz yapısına ve hatlarına uygun bir burun estetiği, bireyin genel görünümüne harmoni ve denge katar.

Rinoplasti uygulamalarında, her yüzün kendine has özellikleri olduğunu unutmamak gerekir. Bu sebeple:

 • Her bireyin anatomik yapısı dikkate alınmalıdır.
 • Yüzün diğer bölümleriyle burun arasında uyum sağlanmalıdır.
 • Estetik idealler yerine bireyin yüz yapısına en uygun sonucun aranması esas olmalıdır.

Bu süreçte, doktorlar hastalarının isteklerini dinler ve yüz hatlarına en uygun sonucu elde edebilmek için en iyi yöntemi belirler. Fakat burun estetiği söz konusu olduğunda, standart bir yaklaşımın olmadığını belirtmek gerekir. Çünkü ne kadar kusursuz ya da estetik olarak kabul edilen bir burun varsa da, bu burun her yüzde aynı güzellikte durmayabilir. Sonuç olarak, yüz hatlarına uygun bir rinoplasti, bireyin yüzünün genel estetiğiyle uyumlu, doğal ve harmonik bir görünüm kazandırmak için esastır.

Yaş Sınırları ve Gebelik Durumu

Rinoplasti, estetik ya da fonksiyonel nedenlerle yapılan bir burun estetiği operasyonudur. Bu tür bir işlemin başarılı olabilmesi için bazı kriterlerin karşılanması gerekir. Bu kriterler, genellikle yaş, genel sağlık durumu ve operasyonu ne için istediğine dair kişisel sebepleri kapsar. George Bernard Shaw‘un söylediği gibi, “Zihinlerini değiştiremeyenler, hiçbir şeyi değiştiremezler.” Burun estetiği de benzer bir anlayışla ele alınmalıdır. Kişi, estetik ameliyatını tam anlamıyla istemeli ve süreci tam olarak anlamalıdır.

Yaş, rinoplasti için belki de en önemli kriterlerden biridir. İşlemin yapılabilmesi için bireyin kemik yapısının tam olarak gelişmiş olması gerekir. Bu nedenle operasyon genellikle kızlar için 15 ya da 16 yaşından, erkekler içinse 17 ya da 18 yaşından sonra yapılır.

Gebelik durumu ise bu operasyon için önemlidir. Gebelik süresince, operasyon yapılmaz. Bunun en büyük nedeni, operasyon sırasında ve sonrasında kullanılan ilaçların bebeğe zarar verme ihtimalidir. Bu nedenle doğumdan sonra en az 6 ay beklenmelidir. Aynı zamanda, doğum sonrası oluşan şişliklerin ve ödemlerin tamamen kaybolmasını beklemek, operasyon sonuçları için de önemlidir.

Sonuç olarak, burun estetiği isteyen bir bireyin yaşını, genel sağlık durumunu ve gebelik durumunu göz önünde bulundurarak bu kararı vermesi en sağlıklısıdır.