Instagram

Burun estetiği, estetik ve fonksiyonel iyileştirmeler sunan popüler bir cerrahi işlemdir. Bu operasyon sonrası, hastalar bazı geçici yan etkilerle karşılaşabilirler. Özellikle, burun bölgesindeki sinirlerin etkilenmesi nedeniyle üst dişlerde ve damakta uyuşukluk yaygındır. Ayrıca, burun içindeki kabukların varlığı, artmış mukus üretimine yol açabilir. Bu durum, normalden daha fazla sümük üretimi şeklinde kendini gösterebilir. Hastalar, bu geçici yan etkilerin farkında olmalı ve iyileşme sürecini doğru yönetmelidirler. Böylece, burun estetiğinin sağladığı yararları en iyi şekilde deneyimleyebilirler.

Burun Cerrahisi Sonrasında Üst Çenede Meydana Gelen Uyuşukluk ve Hissizlik

Burun cerrahisi, özellikle septoplasti ve rinoplasti gibi işlemler, üst çenede ve diş etlerinde uyuşukluğa neden olabilir. Bu durum, burun içinden geçen ve üst çene dişlerine duyu taşıyan sinirlerin cerrahi sırasında etkilenmesinden kaynaklanır. Septumda yapılan müdahaleler, bu sinirlerin gerilmesine veya hasar görmesine yol açabilir. Sonuç olarak, üst çenenin kesici dişlerinde hafif bir uyuşukluk hissedilebilir. Genellikle, bu tür hissizlikler geçicidir ve zamanla düzelir:

 • Burun ameliyatı sonrası burunda ve dişlerde hissizlik ya da uyuşma geçici bir durumdur.
 • İyileşme süreci kişiden kişiye değişiklik gösterebilir, bazen haftalar hatta aylar sürebilir.
 • Ameliyat sonrası dönemdeki geçici ağrı veya uyuşukluk yaygın bir durumdur.
 • Çoğu vakada, hissin geri dönüşü birkaç ay içinde tamamlanır.
 • Nadiren, bazı hastalarda bu uyuşukluk kalıcı hale gelebilir.

Hastalar, bu yan etkilerin normal olduğunu ve genellikle zamanla iyileşeceğini bilerek daha rahat bir iyileşme süreci geçirebilirler. Ancak, uzun süren veya şiddetlenen semptomlar söz konusu olduğunda, hekiminizle iletişime geçmek önemlidir. Bu durum, nadir de olsa ciddi bir komplikasyonun işareti olabilir.

Nasopalatin Sinirin Etkisi ve Üst Dişlerdeki Uyuşukluk

Nasopalatin sinir, burun ve ağız anatomisinde önemli bir rol oynar. Bu sinir, üst ön dört dişin ve ağız çukurunun arkasındaki bölgenin duyu algısını kontrol eder. Burun ameliyatları sırasında bu sinirin etkilenmesi, üst dişlerde uyuşukluğa neden olabilir. Ameliyat esnasında, sinirin geçtiği alanlarda yapılan müdahaleler, duyu kaybına yol açar. Bu durum genellikle geçicidir ve iyileşme süreci ile normale döner. Nasopalatin sinirin yol aldığı bölgeler:

 • Burun boşluğuna sfenopalatin foramen içinden giriş,
 • Burun boşluğunun çatısından geçiş,
 • Sfenoidal sinüs ağzının altından geçerek septuma ulaşım,
 • Septumun alt kısmındaki periosteum ve mukoza arasında ilerleme.

Bu yolculuk sırasında, maksiller ön dişler ve palatal yapılar üzerinde hissi kontrol eder. Sinir, nazal septumun mukoza zarına da dallar verir. Bu dalların etkilenmesi, burun ameliyatları sonrası uyuşukluk hissine katkıda bulunabilir. Hastalar, bu geçici duyu kaybını anlamalı ve süreci buna göre yönetmelidir.

Burun Cerrahisi Sonrası Üst Diş ve Dudaklarda Hissizlik Deneyimleri

Burun ameliyatları, özellikle septoplasti, nazal septum bölgesindeki sinirlerde geçici travma yaratabilir. Bu durum, üst dişlerde ve dudaklarda hissizlik ya da karıncalanma gibi duyusal değişikliklere yol açar. Ameliyat sonrası ilk birkaç hafta boyunca hastalar, genellikle üst kesici dişlerin önünde ve üst diş eti çevresinde uyuşukluk hissedebilirler. Ayrıca, iki ön dişin arkasındaki damak bölgesinde de benzer hisler rapor edilir. Bu hissizlik, septumun iyileşme süreciyle paralel olarak zamanla azalır. Çoğu vakada, his duyumunun normale dönmesi birkaç hafta sürer. Hissizlik deneyimleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Üst ön dişlerde ağrı, uyuşma veya karıncalanma.
 • Üst diş eti çevresinde hissizlik.
 • İki ön dişin arkasındaki damakta duyusal değişiklikler.

Hastalar, bu süreçte sabırlı olmalı ve iyileşme sürecinin doğal bir parçası olarak bu geçici yan etkileri kabul etmelidirler. 

Septoplasti Sonrası Üst Dişlerdeki Uyuşukluğun İyileşme Süreci

Septoplasti, burun septumunun düzeltilmesi için yapılan bir ameliyattır. Bu operasyon, hem sağlık hem de estetik amaçlarla tercih edilebilir. Ameliyat sonrası, hastalar çeşitli geçici yan etkilerle karşılaşabilirler. Bunlar arasında en sık rastlananlardan biri, üst dişlerde ve damakta hissedilen uyuşukluktur. Uyuşukluk, genellikle operasyonda etkilenen sinir dokularının bir sonucudur. İyileşme süreci kişiden kişiye değişiklik gösterir ancak bazı genel bilgiler şunlardır:

 • Ameliyat sonrası ilk birkaç hafta içinde uyuşukluk hafiflemeye başlar.
 • Tam iyileşme genellikle birkaç ay sürebilir.
 • Nadiren, uyuşukluk daha uzun sürebilir veya kalıcı hale gelebilir.
 • Uyuşuklukla başa çıkmak için doktorlar bazen anti-enflamatuar (ödem çözücü) ilaçlar önerebilirler.

Hastaların, ameliyat sonrası dönemde yaşadıkları bu tür yan etkiler hakkında bilgi sahibi olmaları önemlidir. Endişeleri varsa, ameliyatı gerçekleştiren doktorla iletişim kurmaları tavsiye edilir. Doktor, hastanın durumuna göre en uygun tedavi yöntemini ve iyileşme sürecini planlayacaktır. Bu süreçte sabırlı olmak ve doktorun tavsiyelerine uymak, hızlı ve sağlıklı bir iyileşmeyi destekler.